วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556

FM 97.75 MHZ
รายการธรรมะกับชีวิต กับหลวงปู่พุทธะอิสระ คลื่น FM 97.75 MHZเดือนมกราคม 55

03/01/55 เรื่องของกรรม วิธีหายใจให้เป็นประโยชน์ / การทำสมาธิควรทำอย่างไรให้รู้อารมณ์และสติ โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3544%2Ewma+&program_id=42339

เดือนธันวาคม 54

29/12/54 "กายทิพย์" ธรรมะดีๆ จาก หลวงปู่พุทธะอิสระ 
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3539%2Ewma+&program_id=42278


27/12/54 การขาดความสำนึก คุณธรรมและศีลธรรม ศีลมี ๒ อย่าง / ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน คุณของแผ่นดิน โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3537%2Ewma+&program_id=42251

22/12/54 "การเจริญสติ" ธรรมะเพื่อการปฏิบัติอย่างถูกวิธี จาก หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3532%2Ewma+&program_id=42183

20/12/54 ความหมายของคำว่าบุญ ธรรมเครื่องชำระล้างและฟอกจิต / แสดงธรรม ความหมายของธรรมะ หน้าที่ของจิต 4 อย่าง โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3530%2Ewma+&program_id=42155


15/12/54 "กรรมใดใครก่อ" ธรรมะดีๆ จาก หลวงปู่พุทธะอิสระ 
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3525%2Ewma+&program_id=42089

13/12/54 งานหลักสำคัญที่จำเป็นสำหรับผู้เกษียณ / ความหมาย กามภพ รูปภพและอรูปภพ โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3523%2Ewma+&program_id=42060

08/12/54 "กายทิพย์" ธรรมะดีๆ จาก หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3518%2Ewma+&program_id=41983

06/12/54 กาลเวลากลืนกินสรรพสิ่งและสอนปฏิบัติธรรม / มีวิธีการอย่างไรทำให้ไม่ฝันกลางคืน โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3516%2Ewma&program_id=41952

01/12/54 "ความสันโดษ" ธรรมะดีๆ เพื่อการปฏิบัติอย่างถูกต้อง จาก หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3511%2Ewma+&program_id=41885

เดือนพฤศจิกายน 54

29/11/54 เรื่องของกรรม และวิธีการหายใจให้เป็นประโยชน์ทำอย่างไร / การทำสมาธิควรทำอย่างไรให้รู้อารมณ์และสติ โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3509%2Ewma+&program_id=41858


24/11/54 "ดูจิตที่จิต" ธรรมะดีๆ เพื่อการพัฒนาชีวิต โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3504%2Ewma+&program_id=41797

22/11/54 การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ / วิถีพุทธก่อให้เกิดปัญญา โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3502%2Ewma+&program_id=41764

17/11/54 "หนี้ชีวิต" ธรรมบรรยาย จาก หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3497%2Ewma&program_id=41681

15/11/54 การพัฒนาจิต / ความหมายของคำว่า พุทธะ โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3495%2Ewma+&program_id=41650


10/11/54 วิกฤติทักษะทางอารมณ์ (EQ) ธรรมะเพื่อการศึกษา จาก หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3490%2Ewma+&program_id=41573

08/11/54 วิถีพุทธกับสันติภาพ และ ธรรม 4 อย่าง / ตายเพราะป่วยจะบาปหรือไม่? โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3488%2Ewma+&program_id=41537

เดือนตุลาคม 54

03/11/54 ภัยที่บั่นทอนองค์กรหรือหน่วยงาน ธรรมะดีๆ จาก หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3483%2Ewma+&program_id=41475


18/10/54 ผู้มีธรรมอันเสมอกัน 2 ประการ / เมาในทุกข์ / ประวัติพระพุทธศาสนา โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ 
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3481%2Ewma+&program_id=41329

13/10/54 การเจริญสติฝึกตัวคิด ธรรมะดีๆ จาก หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3476%2Ewma+&program_id=41246

11/10/54 การฟังธรรมและการรักษาศีล / คนดื้อและใจร้อนจะมีวิธีการแก้อย่างไร โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3474%2Ewma+&program_id=41221

06/10/54 ใช้ความเสื่อมด้วยปัญญา ธรรมะดีๆ จาก หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3469%2Ewma+&program_id=41137 

04/10/54 แนวความคิด กาย จิต และวิญญาณ / ขยับกายสบายชีวีวิถีพุทธ โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ และ สนธิ ลิ้มทองกุล
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3467%2Ewma+&program_id=41104

เดือนกันยายน 54

29/09/54 กรรมเก่า กรรมใหม่ ธรรมะดีๆ จาก หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3462%2Ewma+&program_id=41020

27/09/54 การพัฒนาจิต / หัวใจแห่งพุทธะ โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3460%2Ewma+&program_id=40990

22/09/54 วิกฤติพัฒนาการทางอารมณ์ (EQ) ธรรมะเพื่อเยาวชนวัยเรียน โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3455%2Ewma+&program_id=40904

20/09/54 ความยากจนและยาเสพติด แนะนำวิธีปราบยาเสพติด โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3453%2Ewma+&program_id=40874

15/09/54 ความเชื่อเรื่องวัตถุมงคล บรรยายธรรม โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ 
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3448%2Ewma+&program_id=40798

13/09/54 ธรรมะทั่วไปในการครองชีวิต ครองเรือน / ปัญหาเศรษฐกิจที่แก้ไม่ตก อปัณณกปฏิปทา โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3446%2Ewma+&program_id=40764

08/09/54 วิกฤติทักษะทางอารมณ์ (EQ) ธรรมะเพื่อการศึกษา จาก หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3441%2Ewma+&program_id=40674

06/09/54 การฟังธรรมตามกระแสนิยม รู้จำและรู้จริง / ช่วงปุจฉา - วิสัชนา และแสดงธรรม นิพพาน โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3439%2Ewma+&program_id=40658

01/09/54 "สำนึกของมนุษย์" ธรรมะดีๆ จากหลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3434%2Ewma+&program_id=40586

เดือนสิงหาคม 54

30/08/54 ความสำคัญในการทำบุญ / พระโพธิสัตว์ 5 พระองค์ โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3432%2Ewma+&program_id=40537

23/08/54 ผู้มีธรรมย่อมเหนือสิ่งใด / ประเทศที่อุดมสมบูรณ์ในการอยู่อาศัย โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3425%2Ewma+&program_id=40428

18/08/54 ระลึกพระคุณแม่ / การรักษาโรคลมพิษ ธรรมะดีๆ จาก หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3420%2Ewma+&program_id=40351 

16/08/54 การบริหารของผู้มีธรรมะ / การรู้จักตนเอง โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ 
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3418%2Ewma+&program_id=40323

09/08/54 พระธรรมทำให้ซื่อตรง / ธรรมะอยู่ในทุกๆสิ่งรอบตัวเรา โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3411%2Ewma+&program_id=40211

04/08/54 เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดี ธรรมะดีๆ จาก หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3406%2Ewma+&program_id=40125

02/08/54 ธรรมชาติ นอกกาย ในกาย โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ  
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3404%2Ewma+&program_id=40092

เดือนกรกฎาคม 54

28/07/54 "พลังแห่งกาย" ธรรมะดีๆ จาก หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3399%2Ewma+&program_id=40003

26/07/54 การเจริญมนต์มีประโยชน์อย่างไร / หัวเราะอย่างไรเป็นกุศล โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3397%2Ewma+&program_id=39962

21/07/54 วัตถุสำคัญกว่าธรรมะ ธรรมะดีๆ จาก หลวงปู่พุทธะอิสระ  
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3392%2Ewma+&program_id=39879

19/07/54 สอนปฏิบัติ การเดินลม 7 ฐาน / นิ่งกับสงบ โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ  
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3390%2Ewma+&program_id=39834

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3385%2Ewma+&program_id=39756

14/07/54 ธรรมะวันอาสาฬหบูชา ธรรมะทรงคุณค่าจากหลวงปู่พุทธะอิสระ 
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3385%2Ewma+&program_id=39756

12/07/54 ประสบการณ์ทางวิญญาณ (ตอนจบ) / พิจารณาโครงกระดูก 3 โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ  
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3383%2Ewma+&program_id=39716

05/07/54 ออกธุดงค์ ป่าลำอีซู จ.กาญจนบุรี / โทษของความทรนง หยิ่ง ประสบการณ์ทางวิญญาณ โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ  
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3376%2Ewma+&program_id=39609

เดือนมิถุนายน 54

28/06/54 ประสบการณ์ทางวิญญาณโดยศิษย์หลวงปู่พุทธะอิสระ การมีปัญญาและความสามัคคี / หลวงปู่ไม่สบายเข้าโรงพยาบาล
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3370%2Ewma+&program_id=39469

21/06/54 ประสบการณ์ทางวิญญาณแห่งศิษย์พุทธะ โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3364%2Ewma+&program_id=39302

14/06/54 แสดงตนเป็นพุทธมามกะ สัมมาทิฐิ บุญ 10 อย่าง / อริยสัจ 4 กับ มรรคมีองค์ 8 และ ปรมัติบัญญัติ โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3358%2Ewma+&program_id=39135

07/06/54 ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา / อวิชชา เป็นเหตุปัจจัยของการเกิดทุกข์ ขันธ์ 5 และวิมุตติ โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3352%2Ewma+&program_id=38973

เดือนพฤษภาคม 54

31/05/54 การกระทบกระทั่งกับแม่ทำอย่างไรให้มีสติ / วิธีสร้างให้เกิดสติ ชาติภพ การจดจำของอวิชชา โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3346%2Ewma+&program_id=38797

24/05/54 วิธีการบริหารลูก จัดการลูก และการรักลูกให้ถูกวิธี โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3339%2Ewma+&program_id=38603

17/05/54 ประสบการณ์ทางวิญญาณแห่งศิษย์พุทธะ โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3333%2Ewma+&program_id=38451

10/05/54 ความงดงามของมนุษย์ อานิสงส์การฟังธรรม / การทำความดีถวายในหลวง โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3327%2Ewma+&program_id=38293

03/05/54 มายากาม กระแสความคิด / ทำงานทุกเรื่องอย่างเป็นผู้ชาญฉลาด โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3321%2Ewma+&program_id=38118

เดือนเมษายน 54

26/04/54 การทำความดีในวันเข้าพรรษา / วิถีพุทธิปัญญา โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3315%2Ewma+&program_id=37956

19/04/54 กาย จิต และ วิญญาณ / แนวความคิด กาย จิต และวิญญาณ โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3309%2Ewma+&program_id=37792

12/04/54 ความสำคัญในการจัดตั้งชมรมพุทธ / การขอพรจากพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3303%2Ewma+&program_id=37622

05/04/54 ถ้าคิดว่าพ่อแม่ไม่รักจะใช้ธรรมะข้อใดในการดำรงชีวิต / ถ้าติดยาเสพติดแล้วเลิกจะกลับเข้าสังคม สังคมจะยอมรับไหม โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3297%2Ewma+&program_id=37439

เดือนมีนาคม 54

29/03/54 มายากามและกระแสความคิด / ความหมายของคำว่า พุทธะ โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ  
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3291%2Ewma+&program_id=37254

22/03/54 ผู้มีปัญญา / อำนาจธรรม 10 อย่าง ธรรมะโดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3285%2Ewma&program_id=37017

15/03/54 จุดมุ่งหมายในการบวช / กิจของพระศาสนามี 3 อย่าง โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ 
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3279%2Ewma+&program_id=36867


08/03/54 วันทอดกฐิน / บุญ และกุศล พร้อม กลอนทอดกฐิน โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3273%2Ewma+&program_id=36646

เดือนกุมภาพันธ์ 54

22/02/54 การอยู่ร่วมกันในสังคม / วิชา 8 อย่าง และ อวิชชา โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ 
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3262%2Ewma+&program_id=36265 

15/02/54 ผู้มีธรรมอันเสมอกัน 2 ประการ / เมาทำให้เกิดทุกข์ โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ 
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3256%2Ewma+&program_id=36035

08/02/54 วิปัสสนาที่แท้จริง / วิธีตรวจสอบพัฒนาการของจิต โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3250%2Ewma&program_id=35814

01/02/54 เศรษฐกิจพอเพียง / โรคสารพัดโรค โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3244%2Ewma+&program_id=35677

เดือนมกราคม 54

25/01/54 ความสำคัญในการจัดตั้งชมรมพุทธ / ช่วงปุจฉา-วิสัชชนา การขอพรจากพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3238%2Ewma+&program_id=35461

20/01/54 "กุศลวิตก" ปริศนาธรรม จากหลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3233%2Ewma+&program_id=35348

18/01/54 วิธีทางแห่งพุทธธรรมเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับชีวิต / สอนปฎิบัติธรรมกับเณรที่วัดอ้อน้อย โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3231%2Ewma+&program_id=35307

13/01/54 ปุจฉา - วิสัชนา ข้อธรรมต่างๆ กับ หลวงปู่พุทธะอิสระ / ย้อนรอยประวัติ หลวงพ่อจรัญ ชุด "มักกะลีผล" (5)
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3226%2Ewma+&program_id=35212

11/01/54 วัดในบ้าน มงคลสูงสุดในครอบครัว / ปุจฉา วิสัชนา วิธีลดลมส่วนเกินในร่างกาย โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3224%2Ewma+&program_id=35139

06/01/54 เด็ก เยาวชน ธรรมะเพื่อครอบครัว จากหลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3219%2Ewma+&program_id=35069

04/01/54 แสดงธรรม มายากาม กระแสความคิด งานภายนอก งานภายใน / แสดงธรรม คำว่า พุทธะ คือ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3217%2Ewma+&program_id=35021 

เดือนธันวา 53

30/12/53 ธรรมะส่งท้ายปีเก่า ธรรมะดีๆ จาก หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3212%2Ewma+&program_id=34973

28/12/53 การเผยแผ่ธรรมและวิธีการหายใจให้เป็นประโยชน์ / การทำสมาธิควรทำอย่างไร ให้รู้อารมณ์และสติ โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3210%2Ewma+&program_id=34932

23/12/53 ปุจฉา - วิสัชนา ข้อธรรมต่างๆ กับ หลวงปู่พุทธะอิสระ / ย้อนรอยประวัติ หลวงพ่อจรัญ ชุด "มักกะลีผล" (4)
 http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3205%2Ewma&program_id=34841

21/12/53 เสวนาธรรม การมีสติในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง / ฝ่าวิกฤติใช้ชีวิตอย่างพอเพียง โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3203%2Ewma+&program_id=34804

16/12/53 กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ธรรมะเพื่อสุขภาพดีๆ จาก หลวงปู่พุทธะอิสระ / ย้อนรอยประวัติ หลวงพ่อจรัญ ชุด "มักกะลีผล" (3)
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3198%2Ewma+&program_id=34703

14/12/53 แสดงธรรม ผู้มีธรรมอันเสมอกัน 2 ประการ / ความเมาทำให้เกิดทุกข์ โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3196%2Ewma+&program_id=34654

09/12/53 รักๆ ใคร่ๆ ธรรมะดีๆ จาก หลวงปู่พุทธะอิสระ / ย้อนรอยประวัติ หลวงพ่อจรัญ ชุด "มักกะลีผล" (2)
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3191%2Ewma+&program_id=34572 

07/12/53 แสดงธรรม วันทอดกฐิน / บุญและกุศล พร้อมกลอนทอดกฐิน โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3189%2Ewma+&program_id=34533

02/11/53 "ลูกจ้าง" ธรรมะเตือนใจจาก หลวงปู่พุทธะอิสระ / ย้อนรอยประวัติ หลวงพ่อจรัญ ชุด "มักกะลีผล"
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3184%2Ewma+&program_id=34433

เดือนพย. 53

30/11/53 คุณธรรมจริยธรรมของครูและความภาคภูมิใจในอาชีพครู / ทำอย่างไรจะกำจัดความรู้สึกเพ่งโทษผู้อื่น โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3182%2Ewma+&program_id=34384

25/11/53 รู้จักกับ "โลกียสุข - โลกุตรสุข" ธรรมะดีๆ จาก หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3177%2Ewma&program_id=34301

23/11/53 ทำอย่างไรให้คนเห็นธรรม / ทุกศาสนาต้องยึดมั่นในคำสั่งสอน โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3175%2Ewma+&program_id=34246

18/11/53 "พุทธทำนาย" ธรรมะดีๆ จากหลวงปู่พุทธอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3170%2Ewma+&program_id=34163

11/11/53 งานกับชีวิต ธรรมะดีๆ จากหลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3163%2Ewma+&program_id=34053

09/11/53 การฟังธรรมและการรักษาศีล โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3161%2Ewma&program_id=34015

04/11/53 "กรรมตามทัน" ธรรมะเห็นทันตา จาก หลวงปู่พุทธะิอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3156%2Ewma+&program_id=33938

02/11/53 ช่วงปุจฉา วิสัชนา การให้กำลังผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3154%2Ewma+&program_id=33897

เดือนตค 53

28/10/53 "กรรมตามทัน" ธรรมะเห็นทันตา จากหลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3147%2Ewma&program_id=33814

26/10/53 ธรรมสำหรับข้าราชการเกษียณ งานภายใน งานภายนอก / กามาวจรภพ มีอยู่ 3 อย่าง โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3147%2Ewma&program_id=33776

21/10/53 มีปัญญาไม่พาจน ธรรมะดีๆ จากหลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3142%2Ewma+&program_id=33677

19/10/53 แสดงธรรม การปฏิบัติธรรมวันพ่อ / สอนภาคปฏิบัติธรรม วิธีปลูกกายปลูกจิต โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3140%2Ewma&program_id=33645

14/10/53 การฆ่าตัวตายในทางพุทธศาสนา ธรรมะบรรยายจาก หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3135%2Ewma&program_id=33553

12/10/53 ผู้มีธรรมอันเสมอกัน 2 ประการ / เมาทำให้เกิดทุกข์ โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3133%2Ewma&program_id=33523

-07/10/53 ธรรมะกับการกินเจ ธรรมะดีๆ จากหลวงปู่พุทธะอิสระ 
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3128%2Ewma&program_id=33454

-05/10/53 วิธีตรวจสอบพัฒนาการของจิต / วิปัสสนาที่แท้จริง โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ 
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3126%2Ewma+&program_id=33410 

เดือนกย 53

-30/09/53 พัฒนาคุณค่าเยาวชน คิดดี ทำให้ได้ ธรรมะดีๆ จากหลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3121%2Ewma+&program_id=33333

- 28/09/53 ใช้ชีวิตอย่างไรให้เป็นสุข / ลักษณะอาการของใจ มี 6 อย่าง โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3119%2Ewma+&program_id=33297

-21/09/53 งานภายนอก งานภายใน / ความหมายของคำว่า พุทธะ โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3112%2Ewma+&program_id=33183

-16/09/53 "ปลูกความดี" ธรรมะดีๆ ให้สาระธรรม จากหลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3107%2Ewma+&program_id=33095

- 14/09/53 อานิสงส์ในการฟังธรรม / ทำดีถวายพ่อและสอนปฏิบัติธรรม โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3105%2Ewma+&program_id=33060

-09/09/53 "วิถีพุทธกับสันติภาพ" โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ 
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3100%2Ewma+&program_id=32973

- 07/09/53 วิธีการหายใจให้เป็นประโยชน์ / การทำสมาธิควรทำอย่างไรให้รู้อารมณ์และสติ โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3098%2Ewma+&program_id=32936

-02/09/53 พระพุทธเจ้ากับไอน์สไตน์ ธรรมะดีๆ จากหลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3093%2Ewma+&program_id=32848

เดือนสค 53 

-31/08/53 ธรรม 4 อย่าง / ตายเพราะป่วยจะบาปหรือไม่ โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ 
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3091%2Ewma&program_id=32797 

-26/08/53 "ควบคุมจิต" ธรรมะดีๆ จากหลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001/1001-3086.wma+&program_ID=32718

-24/08/53 เศรษฐกิจพอเพียง / โรคทุกโรคเกิดมาจากใจ โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ 
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3084%2Ewma+&program_id=32665

-19/08/53 ธรรมะกับสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องระหว่างทางโลกและทางธรรม จาก หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3079%2Ewma+&program_id=32573

-17/08/53 แสดงธรรม แนวความคิด กาย จิต และวิญญาณ โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ และ น.พ.จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3077%2Ewma+&program_id=32535

 -12/08/53 "วิถีแห่งชีวิต" ธรรมะดีๆ ควรค่ืาแก่การปฏิบัติ จาก หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3072%2Ewma+&program_id=32455

เดือนกค 53

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3058%2Ewma+&program_id=32178
-29/07/53 เมื่อวัตถุสำคัญกว่าธรรมะ หลักธรรมหลากมุมมองจากหลวงปู่พุทธะอิสระ

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3056%2Ewma+&program_id=32142-27/07/53 วิธีการหายใจที่ถูกต้อง เรื่องของกรรม / การฝึกสมาธิที่ถูกต้อง โดย หลวงปุ่พุทธะอิสระ


http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3049%2Ewma+&program_id=32024
-20/07/53 การพัฒนาจิตและการเข้าถึงพระธรรม โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3044%2Ewma+&program_id=31939
-15/07/53 ไม่ "ชิงสุกก่อนห่าม" รับภูมิคุ้มกันธรรมะจากหลวงปู่พุทธะอิสระ

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3042%2Ewma+&program_id=31899
-13/07/53 แสดงธรรม วิปัสสนา สอนปฏิบัติฝึกลมหายใจ และปุจฉา-วิสัชนา โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3037%2Ewma+&program_id=31819
-08/07/53 ครูกับการบูรณาการ ธรรมะดีๆ จากหลวงปู่พุทธะอิสระ

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3035%2Ewma+&program_id=31779
-06/07/53 สำนึกต่อสาระธรรมและวิถีแห่งพุทธะ / จริต ทั้ง 6 ธรรมชาติภายในกาย โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ

เดือนมิย 53...

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3028%2Ewma+&program_id=31674
- 29/06/53 ช่วงปุจฉา-วิสัชนา ทำอย่างไรเกี่ยวกับความไม่สงบในภาคใต้ / ทำอย่างไรเกี่ยวกับสัตว์มารบกวนในชีวิตประจำวัน

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D3021%2Ewma+&program_id=31557
- 22/06/53 ความหมายของมนุษย์ / ข้อความหมายของคำว่า โง่ไม่เป็น โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001-3016.wma&program_id=31478 ...
- 17/06/53 "อยากมีรักแท้" โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001-3014.wma&program_id=31446 ....
- 15/06/53 ธรรมะคือเครื่องชำระล้างและฟอกจิต / วิถีแห่งการหาอาหารใจ

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001-3009.wma&program_id=31371 ...
- 10/06/53 ปุจฉา - วิสัชนา ไขปริศนาธรรมกับหลวงปู่พุทธะอิสระ

เดือนพค 53...

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?page=5&program_no=1001
- ช่วงปุจฉา-วิสัชนา ทำอย่างไรเกี่ยวกับความไม่สงบในภาคใต้ / ทำอย่างไรเกี่ยวกับสัตว์มารบกวนในชีวิตประจำวัน

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2995%2Ewma+&program_id=31154
- ธรรมะดีๆ จากหลวงปู่พุทธะอิสระ

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2982%2Ewma+&program_id=30945
- "จิตเติมแท้" กับหลวงปู่พุทธะอิสระ

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2975%2Ewma+&program_id=30820
- "สันโดษ" หลักธรรมอันควรยึดถือไว้ประจำใจ โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

เดือนเมย. 53...

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2961%2Ewma+&program_id=30603
- 22/04/53 ปุจฉา - วิสัชนา รับธรรมะดีๆ ยามเช้ากับหลวงปู่พุทธะอิสระ

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2954%2Ewma+&program_id=30472
- 15/04/53 พระคุณพระรัตนตรัย โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2941%2Ewma+&program_id=30256
- 01/04/53 วัตถุมงคล ธรรมะดีๆ ที่คู่ควรแก่การวิสัชนา โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

เดือนมีค 53...
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2939%2Ewma+&program_id=30222
- 30/03/53 การเตรียมตัวตาย / สมุนไพรชาวบ้าน โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2934%2Ewma+&program_id=30141
- 25/03/53 บริหารความเสื่อมของกาย โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2932%2Ewma+&program_id=30088
- 23/03/53 วิถีขัดเกลาจิต / สอนปฏิบัติ ฝึกความว่างของจิต โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2927%2Ewma+&program_id=30001
- 18/03/53 ธรรมะยุคประหยัด จากหลวงปู่พุทธะอิสระ

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2925%2Ewma+&program_id=29946
- 16/03/53 แสดงธรรม วิถีผู้กล้า / ศีล สมาธิ ปัญญา โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2922%2Ewma+&program_id=29847
- 11/03/53 "กายทิพย์" ธรรมะดีๆ จากหลวงปู่พุทธะอิสระ พร้อมปุจฉา วิสัชนา

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2920%2Ewma+&program_id=29807
- 09/03/53 แสดงธรรมโดย หลวงปู่พุทธะอิสระ หัวข้อธรรม "วัยรุ่นวัยอยากลอง"

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2915%2Ewma+&program_id=29721
- 04/03/03 "กายทิพย์" ธรรมะดีๆ จากหลวงปู่พุทธะอิสระ พร้อมปุจฉา วิสัชนา

เดือนกพ. 53...

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2908%2Ewma&program_id=29600
- 25/02/53 "หนี้ชีวิต" ปรัชญาธรรมะดีๆ จากหลวงปู่พุทธะอิสระ

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2906%2Ewma+&program_id=29554
- 23/02/53 วิถีแห่งการขัดเกลา / ฝึกความว่างของจิตและปุจฉา-วิสัชนา โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2899%2Ewma+&program_id=29383
-16/02/53 วาสนาและบารมี แสดงธรรมโดย หลวงปู่พุทธะอิสระ

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2894%2Ewma+&program_id=29276
- 11/02/53 ปรุงชีวิตให้สุข ธรรมะดีๆ จากหลวงปู่พุทธะอิสระ

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2892%2Ewma+&program_id=29225
- 09/02/53 เรื่องของกรรม แสดงธรรมโดย หลวงปู่พุทธะอิสระ

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2887%2Ewma+&program_id=29125
- 04/02/53 สุขด้วยศีล ข้อคิดควรปฏิบัติจากคำว่า "ศีล" โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ (Rerun)

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2885%2Ewma+&program_id=29084
- 02/02/53 แสดงธรรม เรื่อง พัฒนาจิต โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

เดือนมค.53

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2878%2Ewma+&program_id=28914
- 26/01/53 วิถีแห่งชีวิต บรรยายธรรม ณ กรมประชาสัมพันธ์ โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2864%2Ewma+&program_id=28624
- 12/03/53 เรื่อง โกรธและอาฆาต โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2871%2Ewma+&program_id=28759
- 19/01/53 โกรธและอาฆาต (2) โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2859%2Ewma+&program_id=28531
- 07/01/53 วิญญาณกับความตาย กับหลวงปู่พุทธะอิสระ

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2857%2Ewma+&program_id=28487
- 05/01/53 โครงสร้างของจิต โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ

เดือนธค.52

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2852%2Ewma+&program_id=28421
- 31/12/52 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ กับธรรมะดีๆ จากหลวงปู่พุทธะอิสระ

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2850%2Ewma+&program_id=28368
- 29/12/52 นิทานธรรม โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2845%2Ewma+&program_id=28280
- 24/12/52 "ทรัพย์ในใจ" ธรรมะดีๆ ข้อธรรมควรคิด จากหลวงปู่พุทธะอิสระ

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2843%2Ewma&program_id=28238
- 22/12/52 วิถีพุทธกับสันติภาพ / ปุจฉา วิสัชนา กับหลวงปู่พุทธะอิสระ

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2838%2Ewma+&program_id=28157
- 17/12/52 ธรรมะดีๆ จากหลวงปู่พุทธะอิสระ

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2836%2Ewma+&program_id=28115
- 15/12/52 ส่งวิญญาณ ช่วง ปุจฉา วิสัชนา โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2831%2Ewma+&program_id=28025
- 10/12/52 ธรรมะดีๆ ธรรมะสบายๆ จากหลวงปู่พุทธะอิสระ

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2829%2Ewma+&program_id=27981
- 08/12/52 องค์ประกอบของจิต โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2824%2Ewma+&program_id=27905
- 03/12/52 ธรรมทั้งปวงไม่มีตัวตน โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

เดือนพย.52

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2817%2Ewma+&program_id=27779
- 26/11/52 ฝึกตาย โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2815%2Ewma+&program_id=27738
- 24/11/52 ปุจฉา-วิสัชนา กรรม 5 อย่าง โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2810%2Ewma+&program_id=27641
- 19/11/52 รู้จริง โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2808%2Ewma+&program_id=27594
- 17/11/52 เหตุปัจจัยในการดำรงชีวิต / วิชา 8 อย่าง เรื่อง อวิชา หลวงปู่พุทธะอิสระ

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2803%2Ewma+&program_id=27491
- 12/11/52 ธรรมะกับชีวิต รู้จริง โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ

http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2801%2Ewma+&program_id=27446
- 10/11/52 ความจงรักภักดีแด่พ่อหลวง วินาศ 3 อย่างที่เกิดจากมนุษย์ หลวงปู่พุทธะอิสระ

เดือนตุลาคม 52

27/10/52 แสดงธรรม มหามงคล เรื่องของจิต โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ.
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2787%2Ewma++&program_id=27193

20/10/52 โรคของจิต ประตูแห่งจิต โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2780%2Ewma++&program_id=27071

06/10/52 แสดงธรรม วิถีความดี โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2766%2Ewma++&program_id=26802

เดือนกันยายน 52

29/09/52 แสดงธรรม บุคลากรกับองค์กร โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2759%2Ewma++&program_id=26141

22/09/52 ธรรมะจากหลวงปู่พุทธะอิสระ เรื่อง สาธารณสุขมูลฐาน
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2752%2Ewma++&program_id=26136

08/09/52 ธรรมะหลวงปู่พุทธะอิสระ เรื่อง วิถีจิต
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2737%2Ewma++&program_id=26118

เดือนสิงหาคม 52

27/08/52 ธรรมบรรยาย โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2725%2Ewma+&program_id=25773

25/08/52 แสดงธรรม ทำดีถวายในหลวง โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2723%2Ewma&program_id=25771

20/08/52 ธรรมบรรยาย โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ  
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2718%2Ewma+&program_id=25758

18/08/52 ธรรมบรรยาย เรื่อง สติ 5 อย่าง โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ 
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2716%2Ewma++&program_id=25715

13/08/52 สอนปฏิบัติธรรมฝึกสติ โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2711%2Ewma+&program_id=25576

06/08/52 ธรรมบรรยาย โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ 
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2704%2Ewma++&program_id=25486

04/08/52 ธรรมบรรยาย โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ  
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2702%2Ewma++&program_id=25443

เดือนกรกฎาคม 52

30/07/52 ธรรมบรรยาย โดยหลวงปู่ พุทธะอิสระ
http://radio.manager.co.th/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1001&mmsID=1001%2F1001%2D2697%2Ewma++&program_id=25321

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น