วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556

เสียงรวมธรรมชุดที่ 4

เสียงรวมธรรมชุดที่ 4 โดยหลวงปู่พุทธะอิสระMP3 รวมธรรม ชุด ๔
หลวงปู่พุทธะอิสระ

ขอบคุณข้อมูลจากเวปไซค์กัลยาณธรรม
คลิกฟังเสียง


๑. กำเนิดวันพระ 1
๒. กำเนิดวันพระ 2
๓. คุกแห่งอารมณ์
๔. ชิงสุกก่อนห่ามกับการทำแท้ง
๕. ชีวิต เอ้า
๖. ธรรมะทั้งปวงไม่มีตัวตน
๗. ปัญญาชะลดความอยาก 2
๘. ปัญญาชะลอความอยาก 1
๙. ฝึกเจริญสติอย่างละเอียด 1
๑๐. ฝึกเจริญสติอย่างละเอียด 2
๑๑. ฝึกตัวรู้ในท่ายืน

๑๒. ภาวะผู้นำ
๑๓. ราคมูลจิต
๑๔. เรื่องของกรรม
๑๕. เล่าเรื่องพญาช้างฉัททันต์
๑๖. วัตถุมงคล
๑๗. วิธีทำให้องค์กรเจริญ
๑๘. สวดเปรตพลี 1
๑๙. สวดเปรตพลี 2
๒๐. อยากกับหยุด 1
๒๑. อยากกับหยุด 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น