วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556

Book อาการจิต ๑๐

อาการจิต ๑๐การอบรมวิถีจิต
อาการจิต ๑๐
การปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อเห็นแจ้งสภาวะแห่งการรับรู้ของจิต ๙-๑๒ ธ.ค. ๒๕๔๗ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
การปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อเห็นแจ้งสภาวะแห่งการรับรู้ของจิต ๙-๑๒ ธ.ค. ๒๕๔๗ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
"ฝึก รู้อาการจิต ๑๐ รู้ไปเรื่อย ๆ รู้อย่างนี้เรียกว่า ผู้รู้จริง รู้แบบผู้รู้ และองค์ฌานที่เกิดขึ้นจากการที่รู้แบบนี้มันเป็นองค์ฌานที่โตและไม่ตาย เพราะมันมีปัญญาเป็นเครื่องค้ำจุน มีสัมมาสติเป็นเครื่องรองรับ มีสัมมาสมาธิเป็นผล สภาพจิตอย่างนี้จึงถือว่าเกิดจากสัมมาทิฐิ คือความเห็นตรงและถูกต้องตามความเป็นจริง เป็นวิถีแห่งมรรคาปฏิปทา

เราจะ เห็นว่าเราไม่ต้องหลับตา ไม่ต้องภาวนา แค่เฝ้าระวังสังเกตจิต ที่จริงแล้วก็คือคำสอนใน จิตตานุปัสสนาสติปัฎฐาน หนึ่งในมหาสติปัฏฐาน ๔"
"สติ ปรากฏทุกขณะที่เราขีด การขีดเป็นการกระตุ้นเตือนตัวรู้ให้ปรากฏอยู่ตลอดเวลา อย่าปล่อย เมื่อปล่อย สติจะไม่ได้รับการกระตุ้นเตือนให้ทำงาน เมื่อสติไม่ทำงานก็ไม่มีสติมาจับจิต ทีนี้เราก็จะใช้สติสำหรับการเพ่งอารมณ์ ให้ถึงองค์ฌานก็ไม่ได้อีก ฤทธิ์ที่เราปล่อยปละละเลยมัน คือคร้านที่จะขีด ขี้เกียจขีด ต้องขยันขีด.."
คลิกอ่านที่หัวข้อที่ต้องการอ่าน บางหัวข้อต้องใช้เวลาในการเปิดอ่านกรุณารอสักครู่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น