วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556

เสียงธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน

เสียงธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ของ หลวงปู่พุทธะอิสระ

MP3 ธรรมะสำหรับเด็กและเยาวชน
ของ หลวงปู่พุทธะอิสระคลิกฟังเสียงธรรมะสำหรับเด็ก

01_คุณธรรมของสัตบุรุษ (1) (2)
02_มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ (1) (2)
03_การเคารพตัวเอง (1)
04_นรก (1) (2)
05_ทำให้เรียนเก่ง (1) (2) (3)
06_ถูกบังคับ (1) (2) (3)
07_เจ้ากรรมนายเวร (1) (2)
08_ผีปู่หลุม (1) (2)
09_กรรมเก่า (1) (2)
10_ฆ่าตัวตาย (1) (2) (3)
11_ศัตรูคือครู (1) (2)

ธรรมะสำหรับนักศึกษา
01_ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์ (1) (2)
02_ทำแท้ง (1) (2)
03_รักแท้ (1) (2)
04_ทำให้ชีวิตมีสุข (1) (2) (3) (4)
05_ระงับโกรธ (1) (2)
06_ฝึกตัวรู้อิริยาบถยืน (1)
07_ปัญญาทางโลก (1) (2)
08_ทางดับทุกข์ (1) (2)
09_ความจริงของชีวิต (1) (2) (3)
10_ความรักของพระพุทธะ (1) (2) (3)
11_ปาฏิหาริย์ (1) (2) (3)
 
ขอบคุณข้อมูลจากเวปไซค์กัลยาณธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น