วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556

เสียงรวมธรรมชุดที่ 8

เสียงรวมธรรมชุดที่ 8 โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

MP3 รวมธรรม ชุด ๘
หลวงปู่พุทธะอิสระ


คลิกฟังเสียง


๑. คุณค่ากับมูลค่าเพิ่มในระบบการศึกษา
๒. อำนาจและพลังของป่า
๓. ทำบุญให้ได้ผลเต็มที่
๔. ประโยชน์จากการบวช
๕. งานเลื้ยงลุกด้วยธรรม
๖. ธรรมเครื่องอยู่ของพรหม
๗. ที่อาศัยของใจ
๘. โลกุตตรปัญญา
๙. โกรธและอาฆาต
๑๐. การฝึกท่ายืน ท่าเดิน ท่านั่ง
๑๑. นิพพานในเชิงวิทยาศาสตร์

๑๒. หยุดปรุงในอารมณ์
๑๓.ประโยชน์ในปัจจุบันและอนาคต

ขอบคุณข้อมูลจากเวปไซค์กัลยาณธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น