วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556

เสียงรวมธรรมชุดที่ 11

เสียงรวมธรรมชุดที่ 11 โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
MP3 หลวงปู่พุทธะอิสระ
รวมธรรม ชุด ๑๑


คลิกที่หัวข้อตัวเลขเพื่อฟังเสียงธรรมโดยหลวงปู่พุทธะอิสระ


01 อานิสงส์กฐิน
02 เสถียรภาพของพระพุทธศาสนา
03 ใครเป็นผู้กำหนดแยกดีเลว
04 การปฏิรูปการศึกษาบอนไซพุทธศาสนา
05 ตอบปัญหา การปฏิบัติธรรม
06 ครูกับการบูรณาการ
07 วิถีโลก วิถีธรรม
08 การรักษาศีล
09 พรหมวิหาร4กับ วินาศกรรมในอเมริกาขอบคุณข้อมูลจากเวปไซค์กัลยาณธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น