วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556

เสียงธรรม อบรมวิถีจิต

เสียงธรรม อบรมวิถีจิต โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ ณ สถานบำบัดธรรมชาติทองผาภูมิ กาญจนบุรี 2551

MP3 อบรมวิถีจิต โดย องค์หลวงปู่พุทธะอิสระ
ณ สถานบำบัดธรรมชาติทองผาภูมิ กาญจณบุรี
๕-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๑


คลิกที่หัวข้อตัวเลขเพื่อฟังเสียงธรรมโดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

01 วัดอ้อน้อย(เช้า 1) 5-12-51
02 วัดอ้อน้อย(เช้า 2)5-12-51
03 วัดอ้อน้อย(บ่าย 1) 5-12-51
04 วัดอ้อน้อย(บ่าย 2) 5-12-51
05 เจริญสติด้วยมนต์ (บุพพกิจ) 6 ธค 51
06 เจริญสติด้วยมนต์ (บุพพกิจ ต่อ) 6 ธค 51
07 มอบตัวเป็นศิษย์ 6 ธค 51
08 พระไตรปิฎก(อนาถบิณฑิก) 6 ธค 51
09 ยืดเส้นสาย 7 ธค 51
10 เจริญสติด้วยมนต์ 7 ธค 51
11 ขีดจิต 7 ธค 51
12 น้ำพิพัทธสัตยา ปฏิบัติอยู่กับตัวเอง 7 ธค 51
13 เจริญมนต์สรภัญะ 7 ธค 51
14 เจริญสติด้วยมนต์ 7 ธค 51
15 พระไตรปิฎก เปรตจูฬเศรษฐี 7 ธค 51
16 ปฏิบัติธรรมยามเช้า 8 ธค 51
17 ปกิณกะธรรม 8 ธค 51
18 ปกิณกะธรรม 8 ธค 51
19 ปฏิบัติธรรม บ่าย 8 ธค 51


ขอบคุณข้อมูลจากเวปไซค์กัลยาณธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น