วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2556

สวัสดิกะหลวงปู่พุทธะอิสระ แห่งวัดอ้อน้อย ธรรมะอิสระ จ.นครปฐม (Buddha Isara) ได้ตอบวิสัชนาไว้ใน Facebook ดังนี้ครับ
วิสัชนา: เครื่องหมายสวัสดิกะ โบราณเนิ่นนานมาก่อนยุคประวัติศาสตร์ มนุษย์ยุคแรก ๆ เขาใช้เป็นรูป + แทนดวงอาทิตย์ ซึ่งหมายถึง พลัง อำนาจ แสงสว่าง

ยุคต่อมา มนุษย์ก็นำรูปกากบาทมาใช้แทนเทพเจ้าสูงสุด เช่น ในศาสนาพราหมณ์ เราจะเห็นสวัสดิกะ ที่พัฒนาเป็นรูป สวัสดิกะอย่างทุกวันนี้ อยู่ที่หน้าผากหรือหน้าอกแทนรูปเคารพสูงสุด

และต่อมา เมื่อมีศาสนาพุทธเกิดขึ้น เมื่อพระพุทธธรรมได้รับการยอมรับมากขึ้น หลังจากพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้ว ผู้คนเมื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็จักใช้ต้นโพธิ์เป็นสัญลักษณ์ นึกถึงพระธรรมก็ใช้รูปสวัสดิกะหรือกงล้อเกวียน นึกถึงพระสงฆ์ก็ใช้รูปกวางหมอบ ซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในเวลาที่ยังไม่มีการปั้นรูปเคารพใด ๆ แม้พระพุทธรูปก็ไม่มี

กาลต่อมา เมื่อมีการปั้นและหล่อพระพุทธรูปขึ้น บางที่ก็ยังไม่วายที่จะใส่รูปสวัสดิกะลงในพระหัตถ์ หรือพระอุระของพระพุทธรูปด้วย แม้รอบเจดีย์ที่สร้างในสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักร พระเจ้าอโศกมหาราช ท่านก็ได้ให้ช่างสลักรูปสวัสดิกะเอาไว้รอบพระเจดีย์ หากคุณได้ไปที่อินเดีย คุณคงจะได้เห็น


สวัสดิกะแบบธิเบต

สำหรับความหมายของสวัสดิกะ ในภาษาธรรมท่านหมายถึงอริยสัจ 4 หรืออริยธรรม 4 ก็ได้ แต่ในความหมายแห่งความเชื่อเรื่องมงคล สวัสดิกะเขาหมายถึง ความสวัสดี มีโชค กำลัง ความสำเร็จ เช่นนี้ฮิตเลอร์จึงนำเอามาใช้เป็นสัญลักษณ์ของตนเอง เพื่อสร้างอำนาจและศรัทธา


สวัสดิกะแบบฮินดู


สวัสดิกะแบบอินเดีย

สวัสดิกะ ไม่ใช่เครื่องหมายคอมมิวนิสต์ หรือ นาซี แต่เป็นเครื่องหมายแทนธรรมจักรนั่นเอง
หลวงปู่พุทธอิสระเล่าว่า พระในประเทศไทยที่เขียนเครื่องหมาย สวัสดิกะเป็นและใช้เป็น มี ๓ รูปด้วยกัน คือ

1.หลวงพ่อกบแห่งเขาสาริกา
2.หลวงพ่อโอภาสี (เจ้าของคาถา อิติสุขโต อะระหัง พุธโธ นะโมพุทธายะ ปฐวีคงคา พระภุมเทวา ขมามิหัง )
3.หลวงปู่พุทธะอิสระ วัดอ้อน้อยธรรมอิสระ www.onoi.org

 ทั้ง 3 องค์นี้ ล้วนแต่โดนโจมตีว่าบ้าทั้งนั้น จากพวกคงแก่เรียนในพระพุทธศาสนา
 มีหลายคนมองว่า บ้า! เพี้ยน! อย่างไรก็แล้วแต่ เครื่องหมายนี้ไม่ใช่ของเขียนเล่น ถ้าไม่ใช่พระระดับอริยะต้องมีอันเป็นไป
ดูฮิตเลอร์เป็นตัวอย่าง เขานำเครื่องหมายนี้มาใช้เพื่อความ มีอำนาจ มีพลัง ยังพบกับความวิบัติในบั้นปลาย
ขนาดเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ ให้เอียงเป็นขนมเปียกปูน ยังไม่วาย!

ตัวอย่างรูปแบบสวัสดิกะต่างๆที่หลวงปู่นำมาใช้


ยันต์สวัสดิกะดาวสุริยะ


สวัสดิกะอ่อนช้อยที่หลวงปู่มักใช้จารวัตถุมงคล


ลวดลายสวัสดิกะในวัตถุมงคลของหลวงปู่ยันต์อรหันต์แปดทิศไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น