วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556

เสียงธรรม เรื่อง วิถีสู่ปฐมฌาณ

เสียงธรรม เรื่อง วิถีสู่ปฐมฌาณ

เสียงธรรม เรื่อง วิถีสู่ปฐมฌาณ

โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ (วัดอ้อน้อย) 
คลิกที่ตัวเลขที่หัวข้อเพื่อฟังเสียง
001_01การฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญา
001_02บทที่ 1 เตรียมสมุดปากกา
001_03สมาทานบารมี 10 ทัศ
001_04สมาทานพระกรรมฐาน
001_05สามัญผลสูตร
001_06 นักปฏิบัติธรรมต้องรู้สองอย่าง
001_07จิตของผู้ทรงฌาน
001_08สอนให้รู้จัก แดนอุบัติแห่งจิต
001_09การฝึกให้ถึงสุขุมจิต
001_10 จิตตา ธัมมาสติปัฏฐาน
002_01ฝึกดูอาการและลักษณะของจิต
002_02ฝึกดูอาการและลักษณะของจิต
002_03ฝึกดูอาการจิต 10 อย่าง
002_04ฝึกดูอาการจิต 10 อย่าง
002_05ปฏิบัติธรรม ยืนยึดเส้น
002_06ปฏิบัติธรรม ยืนยืดเส้น
002_07บทที่ 2 สังเกตุอาการ10 ลักษณะ3
002_08บทที่ 2 สังเกตุอาการ10 ลักษณะ3
003_01เจริญมนต์แบบผู้รู้
003_02เจริญมนต์แบบผู้รู้ 2
003_03เจริญสติบทสวดมนต์พิธี (ไม่แปล)
003_04เจริญสติบทสวดมนต์พิธี (ไม่แปล)
003_05ทำวัตรเช้า
004_01ปกิณกะธรรมเรื่อง ทำบุญสูงสุด
004_02เสียงเตือนจากครูผู้ใจอารี
004_03 ปัจฉิมโอวาท
004_04 คำให้พร
004_05 สอนให้รู้จักผ่อนคลายอิริยาบถ 
ขอขอบคุุณข้อมูลจากเวปไซค์กัลยาณธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น